Правила и ред

Участието в “Гайдарско Надсвирване – Равногор” е доброволен акт и всеки, който желае да се включи в него, е длъжен да се съобразява с огласените правила за неговото провеждане. Целта му е да популяризира автентичния родопски фолклор, да извисява любовта към българското народно творчество в сърцата на млади и стари, като така бъдат възраждани и запазвани традициите и духа на българския народ.

Правила и организация за провеждането на гайдарското надсвирване:

С цел нормалното провеждане на гайдарското надсвирване, Съветът на учредителите определя следните правила за всички гости и търговци. 

  • Забранява се влизането и паркирането на какъвно и да е вид превозни средства в заградената площ на манастира ”Свети Илия”. 
  • Забранява се монтирането на палатки, поставянето на маси, столове и друг инвентар в предварително обозначен и обособен участък пред сцената, с цел осигуряване на максимална видимост и свободна площ за народни танци. 
  • Забранява се поставянето и пускането на озвучителни музикални уредби в заградената площ на манастира ”Свети Илия”. 
  • Забранява се поставянето на каквито и да са търговски обекти в заградената площ на манастира ”Свети Илия”. 
  • Търговците, желаещи да осъществяват търговия в деня на Гайдарското надсвирване, се настаняват в определени участъци с размери 4х4 м. или минимална площ от 16 кв.м. съобразно предварително одобрена и съгласувана с кмета на с. Равногор схема за разположение на търговските обекти.
  • Таксата за единица търговска площ (16 кв.м.) е в размер на 25 лв. за ден за финансовото подпомагане на Гайдарското надсвирване. Таксата се документира с подписване на договор за подпомагане между отделния търговец и фондация “Гайдарско Надсвирване – Равногор”. Лице за връзка: Петър Казаков – GSM : 0888 261 347. 

Крайният срок за записване на търговците е до 15.07.2017 г. по посочения Е-Mail: boryka@abv.bg , на телефоните за контакти, посочени в сайта на Хотел “Борѝка“ – www.boryka.com или на място при възможност.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *