За участници

Правила за провеждане на конкурса ”Гайдарско надсвирване – Равногор”

Конкурсът ще се проведе на 15.07.2017 год. от 10.30 часа в местността ”Свети Илия” – с. Равногор.

При неблагоприятни атмосферни условия конкурсът, гала – концертът и награждаването ще се проведат в читалището на с. Равногор – “23 Aприл 1876”.

Задължително условие за българските участници е изпълнението им да е на КАБА ГАЙДА.

Участниците се разпределят в три възрастови групи и изнасят изпълненията си при следния РЕГЛАМЕНТ:

  • До 14 год.- свободно изпълнение в рамките на 5 минути

  • От 15 год. до 20 год.- задължително изпълнение на бавна и бърза мелодия в рамките на 6 минути

  • Над 21 год.- задължително изпълнение на бавна и бърза мелодия в рамките на 7 минути

Изпълненията се оценяват по възрастови групи от жури, определено от учредителите на Фондация ”Гайдарско надсвирване – Равногор,” и се оценяват по точкова система с максимален брой – 10 точки по следните критерии :

1. Стилови особености

2. Чистота на изпълнението

3. Техника на изпълнението

При равен брой точки журито извиква тези участници и по зададена от председателя на журито тема същите ще се надсвирват, като импровизират в рамките на 2 минути.

Участниците от всяка възрастова група ще бъдат класирани според оценките на журито и събраните точки, а победителите с първи, втори и трети места ще бъдат наградени с парични и предметни награди.

Журито ще излъчи и две допълнителни награди: за най – млад и за най – възрастен гайдар на Надсвирването – голяма художествена чиния с логото на Надсвирването.

Всеки участник от надсвирването ще получи за участието си грамота.

Препоръчително условие за добрата организация е предварителното записване на участниците в Надсвирването.

Необходими данни на всеки участник в надсвирването:

Трите имена на участника:

Местоживеене: Населено място; Община; Област; Държава

Телефон за връзка:

Година на раждане:

Краен срок за записване на участниците в надсвирването е 15.07.2017 г. по посочения email: boryka@abv.bg , на телефоните за контакти, посочени в сайта на Хотел “Борѝка“ – www.boryka.com или на място при възможност.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *